Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ordens värld, (2. udgave)

I denne reviderede udgave af Ordens värld, (2. udgave) forsøger bogens forfatter at sætte ord på, hvordan indlæringen af ordforråd og undervisning kan blive mere effektiv.

Bogen indeholder teoretiske afsnit omkring ords indhold, dets indre og ydre struktur, praksiseksempler på hvad der kan påvirke indlæringen, samt et nyt afsnit der handler om kunsten at undervise gennem refleksion.

Bogen henvender sig primært til lærerstuderende i modersmålsundervisningen, men kan med fordel også bruges ved fremmedsprogsundervisning ved universitetet, eller af andre med interesse for sprog og læring.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordens värld, (2. udgave)