Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Problemorienteret projektarbejde

Denne bog er en værktøjsbog, som har til formål at støtte studerende i at tilegne sig projekthåndværket, fra den første projektidé til det sidste punktum i projektrapporten. Hertil har forfatterne taget udgangspunkt i spørgsmål, som de erfaringsmæssigt ved, at de studerende stiller ikke kun vedrørende mentale og emotionelle forhold, men også omkring konkrete redskaber, idéer og begreber, der har relevans i projektarbejdets hverdag.

I bogen præsenteres de tre vigtige elementer i det problemorienterede projektarbejde: Det problemorienterede arbejde med problemformulering, design, metoder og videnskabsteori, projektets proces, herunder vejledningssituationen og gruppeprocesser, samt projektrapportens indhold, normer og opbygning. Bagerst i bogen findes en encyklopædi over nøgleord og begreber knyttet til projektarbejde.

Bogen er primært skrevet til studerende på videregående samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og professionshøjskoler, hvor der arbejdes med problemorienterede projekter af cirka to til ni måneders varighed, men den er også relevant for studerende fra humaniora og de tekniske videnskaber.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Problemorienteret projektarbejde