Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Processer og forandringer - Proceskonsulenten på arbejde i organisationen

Bogen forklarer, hvordan proceskonsulenten styrer og leder forandringsopgaver samt forandringsprocesser i den senmoderne organisation. Dette forsøger bogens forfatter at vise i denne bog, ved hjælp af en klar og gennemgående model for proceskonsulentens arbejde, roller, opgaver og beslutningssituationer.

Forfatteren forsøger desuden at vise, hvordan proceskonsulenten arbejder med opgaver, samt hvordan den enkelte opgave løses i forhold til opgavens praktiske udformning og dens ansvarsmæssige placering.
Til sidst udformes metodiske virkemåder, hvorpå forandringen bringes i process, og hvordan omstillingen kan håndteres i praksis.

Bogen er målrettet primært de vieregående uddannelser på diplom- og masterniveau samt andre efterudannelser, hvor forandringsprocesser indgår som en del af uddannelsen. Dog kan andre fagpersoner eller konsulenter der arbejder med organisationer eller forandringsprocesser også finde inspiration i bogen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Processer og forandringer - Proceskonsulenten på arbejde i organisationen