Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Serious play – Literacy, Learning and digital games

Bogen Serious play – Literacy, Learning and digital games forsøger at vise muligheder, men også udfordringer indenfor undervisning og læring med ”Digital games” i skolen. Bogen er baseret på et forskningsprojekt, der havde til formål at undersøge den kapacitet ”Digital games” har til at engagere og udfordre eleverne i skolen, og den præsenterer erfaringer og oplevelser med projektet.
På denne måde forsøger bogens forfattere, at vise hvordan konteksten illuminerer rollen for ”Digital games”, og hvordan der kan etableres links imellem digital kultur og hvordan den lærende kan identificere sig med denne form for læring.
Tesen er, at dette kan bidrage til at udfordre forståelsen for curriculums læring, og udvikling af literacy kompetencer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Serious play – Literacy, Learning and digital games