Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Set, hørt og forstået - Inspiration til åben dialog og netværksmøder

I denne bog forsøger medarbejdere i psykiatrien og socialvæsen at give inspiration til at inddrage Åben dialog og netværksmøder i det daglige arbejde.
Borgere, patienter og pårørende kommer med beretninger om egne erfaringer samt fortæller, hvordan Åben dialog og netværksmøder har ændret deres forståelse af sig selv og hinanden. Udover dette reflekterer fagfolk over, hvordan tilgangen har forandret arbejdet i organisationen og påvirket deres syn på sig selv i rollen som professionel.

Udgangspunktet for Åben dialog er, at enhver er ekspert i sit eget liv, og formålet med netværksmødet, at alle bliver set, hørt og forstået. Bogen bygger derfor på en forforståelse om, at udvikling for den enkelte, sker gennem den fælles forståelse og dialog hvor gode løsninger opstår.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Set, hørt og forstået - Inspiration til åben dialog og netværksmøder