Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriv kort og godt

Eleverne på alle klassetrin skal i danskfaget undervises i at skrive brugstekster og fagtekster til forskellige situationer. Eleverne skal blive gode til at overveje, hvordan en tekst udtrykker en hensigt så godt som muligt og bliver så interessant og forståelig som muligt for andre – også andre med en anden baggrund end deres egen. De skal blive gode til at planlægge, gennemføre og evaluere deres skriveprocesser. Det er færdigheder, de kommer til at bruge i deres senere uddannelse og job. Denne bog viser, hvordan det er muligt.

Bogen er opdelt i to dele. Den første del handler om, hvordan man kan forenkle undervisningen, så eleverne kan se forbindelsen fra arbejdet med én tekst til den næste tekst og fra analyse af tekster til fremstilling af tekster. En forenkling, der giver dansklærere mulighed for at skabe sammenhæng og progression i undervisningen.

Den anden del kommer med en række konkrete forslag til opgaver, hvor læreren kan benytte forskellige anledninger til at undervise eleverne i at skrive sagtekster i virkelighedsnære situationer.

Skriv kort og godt henvender sig til at alle, der studerer, underviser eller vejleder i skriftlig fremstilling i grundskolens danskfag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriv kort og godt