Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skrivning i skolen som autentisk praksis – potentialer og udfordringer

Denne ph.d.-afhandling har til formål at præsentere, diskutere og udforske perspektiver på autentisk skrivning i grundskolen. Afhandlingen præsenterer, hvordan en hypotese om, hvordan man kan arbejde med autentisk skrivning, rekonteksualiseres i et didaktisk design, som forankrer elevskrivning i konkrete retoriske situationer.

Afhandlingen præsenterer et kvalitativt designinspireret etnografisk projekt, der beskriver implementeringen af et situationsbaseret skrivedesign i tre 5. klasser. Beskrivelserne demonstrerer, hvordan konstruktioner af retoriske situationer og elevskriverpositioner interaktivt finder sted, og hvordan disse konstruktioner synes afgørende for realiseringen af autenticitet og de måder, hvorpå man som elev kan være skriver og gøre skrivning.

Læs afhandlingen her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivning i skolen som autentisk praksis – potentialer og udfordringer