Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skrivutveckling med grammatiska redskap – konkreta förslag till klassrumsarbete

I Skrivutveckling med grammatiska redskap – konkreta förslag till klassrumsarbete kan du læse om konkrete didaktiske tiltag til skriveundervisningen. Disse tiltag kan bidrage til, at elever får kompetencer til at udvikle og forbedre de tekster, de producerer, så teksterne bærer præg af et mere komplekst og abstrakt indhold samt tydeligere logiske forbindelser. 

Bogen har især fokus på, hvordan man kan integrere grammatikdidaktik, herunder sætningsskemaet, i skriveundervisningen. Gennem en sådan integrering kan man gøre grammatiske aspekter eksplicitte, hvilket tilmed giver eleverne mulighed for at tilegne sig et grammatisk metasprog. 

Bogens didaktiske redskaber til skriveudviklingsarbejdet tager desuden højde for elevers forskellige skriveniveauer, og det beskrives tydeligt i bogen, hvad man som underviser kan tage udgangspunkt i, så man kan arbejde med en skriveudvikling, der konstant beror på elevernes aktuelle skrivekompetencer. 

Som titlen antyder, er bogen svensk, og den henvender sig derfor primært til fagfolk og kommende lærere i svenskfaget. De didaktiske redskaber, som præsenteres i bogen, kan dog oversættes til en dansk kontekst, og de kan derfor også inspirere og anvendes af dansklærere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivutveckling med grammatiska redskap – konkreta förslag till klassrumsarbete