Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Språkstimulerande undervisning i naturvetenskap och teknik

Bogen beskriver, hvordan sprogstimulerende undervisning kan planlægges og gennemføres, og der gives en række eksempler, som viser, hvordan der i natur/teknik-undervisningen kan arbejdes sprogstimulerende i mødet med fagord og -begreber samt i udforskning af mundtlig, skriftlig eller visuel tekst i sociale interaktioner.

Der er seks kapitler i bogen. Kapitel et giver en baggrund for arbejdet med sprogstimulerende undervisning i alle fagområder i indskolingen. Kapitel to handler om elevers anvendelse af hverdagsord og tekniske begreber, både mundtligt og skriftligt. Kapitel tre indeholder eksempler på, hvordan undervisning i naturvidenskab kan indebære, at flere forskellige formål eller læringsmål inkluderes på samme tid. Kapitel fire handler om de tekster, som lærere og elever skaber sammen i undervisning i naturvidenskab. Kapitel fem har fokus på mundtlig tekstskabelse i form af korte mundtlige, instruerende og beskrivende tekster samt faktatekster, som ofte indeholder mange fagspecifikke ord og kendetegnes ved høj leksikal densitet. I kapitel seks beskrives, hvordan lærere gennem anvendelse af visuelle repræsentationer er med til at udvikle elevernes faglige viden og sproglige kompetencer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Språkstimulerande undervisning i naturvetenskap och teknik