Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sprogmiljøer i børnehøjde. Tværfaglig inspiration til arbejde med børns sprog

Bogen handler om udvikling af et stimulerende sprogmiljø for 0-6-årige børn, og den sætter fokus på sproglige oplevelser, hvor leg, nydelse og mening spiller de centrale roller. I bogen sammenkædes fortællinger om sprog i forskellige rum og sammenhænge, som indbyder til refleksion over egen praksis og inspirerer til udvikling og nytænkning i arbejdet med børns sprog og sprogudvikling i vuggestuer, børnehaver samt i dagplejen.

Med praksisfortællingerne sættes en række teorier i spil, og disse er: De mange intelligenser, den integrerende baggrund, flow, fantasien som en omdannende kraft, den nærmeste udviklingszone og teori om tidlig sprogtilegnelse. Af temaer kan nævnes mening, nærvær, leg, læring, fordybelse og læselyst. Bogen henvender sig til pædagoger, dagplejepersonale, sprogvejledere, lærere i indskolingen, talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og bibliotekarer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogmiljøer i børnehøjde. Tværfaglig inspiration til arbejde med børns sprog