Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tæt på literacy

Begrebet literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Tidligere har det engelske begreb handlet om skriftsprogskyndighed, men nu inkluderer det også det talte sprog og sammenhængen mellem talt og skrevet sprog.

Udover dette, er multimodale tekstformer også blevet en integreret del af nyere literacy-teori.

Begrebet har derfor udviklet sig til et omfattende begreb, som får flere kommunikative fænomener til at hænge sammen. Det er også et didaktisk begreb, som tager udgangspunkt i ønsket om at skabe bedre forudsætninger for kommunikation, og som dækker hele skoleforløbet fra de små til de store klasser. 

Bogen Tæt på literacy fungerer som en håndbog i læsning og skrivning. Bogen er skrevet som en lærebog til læreruddannelsen på baggrund af studieordningens aktuelle krav, samt til læreres efteruddannelse, men den vil også være interessant læsning for andre faggrupper med interesse for sprog og betydningsdannelse. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tæt på literacy