Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Teaching and Learning in Higher Education. Disciplinary Approaches to Educational Enquiry. 2. Edition

Uddannelsesundersøgelse, eller på engelsk ’educational enquiry’, omfatter en række forskningsmæssige aktiviteter, såsom forskning i og evaluering af undervisning og læringsaktiviteter, og denne bog undersøger tilgange til best practice til at foretage sådanne undersøgelser inden for læring og undervisning i højere uddannelse for undervisere i alle faglige discipliner. I bogen gives en generel introduktion til de oftest brugte metoder til at foretage undersøgelser inden for uddannelsesområdet, ligesom den undersøger, hvordan forskningsmetoder fra en række forskellige fagdiscipliner kan tilpasses og bruges til uddannelsesundersøgelser.

I denne anden udgave er der nye kapitler om blandt andet tværdisciplinære undersøgelser i geografi og anvendelse af etnografiske metoder i undersøgelser, og der er nye casestudier og forslag til aktiviteter. Et nyt kapitel inviterer undervisere og deres uddannelsessted til at udvikle og fremme en organisationskultur baseret på kritisk undersøgelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Teaching and Learning in Higher Education. Disciplinary Approaches to Educational Enquiry. 2. Edition