Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Teknologi og læringsmiljø

Bogens forfattere diskuterer sammenhængen mellem teknologi og læringsmiljø, og hvilken betydning den kan have for elevernes læringsudbytte.

Digitale færdigheder er en af de grundlæggende færdigheder for læring og udvikling i skolen. Bogen har derfor til formål at præsentere de muligheder og dilemmaer, der er knyttet til teknologien, og hvordan brugen af digitale værktøjer kan styrke læringsmiljøet.

Bogen er opdelt i fem dele, og hver del handler om, hvad forfatterne anser som centrale områder inden for teknologi og læringsmiljø. Første del kommer med en introduktion til begreberne teknologi og læringsmiljø og sammenhængen mellem dem. Andel del fokuserer på de muligheder og barrierer, der kan være i en digital skole, herunder fordele og ulemper ved implementeringen af iPads i skolerne. Bogens tredje del kigger på den nye rolle, som læreren får, når klasseværelserne bliver mere teknologiske. Fjerde del har eleven som digital lærende i fokus. Og i bogens sidste del fokuseres der på, hvordan sproget fungerer som en støtte i brugen af digitale værktøjer.

Bogen bidrager til en forståelse af, hvordan teknologien og læringsmiljøet kan påvirke andre og på den måde skabe nye forståelser hos lærerstuderende, undervisere på læreruddannelsen og etablerede lærere, der ønsker at bruge digitale værktøjer i læringssituationer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Teknologi og læringsmiljø