Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder. Grundbog i lektiologisk pædagogik

Bogen er rettet mod personer, der har specifikke vanskeligheder med skriftsproget, f.eks. børn, unge og voksne med dysleksi, dyskalkuli og anden sproglig og kulturel baggrund. Denne bog indeholder materialer med eksempler, som illustrerer de principper for dialog og strategiafprøvning, der er kernen i lektiologisk pædagogik.


Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder henvender sig til institutioner, som uddanner vejledere og undervisere, fx professionshøjskoler, kursusvirksomheder og universiteter. Den henvender sig også til udøvende praktikere som fx læsevejledere, specialundervisere, læsekonsulenter, studievejledere, undervisere og andre med interesse indenfor området.
Forfatterne arbejder alle med elever og/eller studerende med skriftsprogsvanskeligheder på forskellige niveauer i uddannelsessystemet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder. Grundbog i lektiologisk pædagogik