Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Understanding Teaching & Learning in Primary Education. 2. Edition

Denne bog er redigeret af Mike Carroll, der er lektor emeritus ved University of Glasgow, og Margaret McCulloch, der er lektor ved School of Education, University og Glasgow, og dens bidragsydere er et bredt felt af forskere inden for skole- og uddannelsesområdet. Bogen udkom i 2014, men foreligger nu i en anden udgave med blandt andet et nyt kapitel om inklusion, opdatering af bøger til videre læsning, tabeller og figurer, ligesom flere af kapitlerne er blevet redigeret, f.eks. kapitel 2 om barndom og mangfoldighed, kapitel 16 om digital læring og kapitel 19 om forskningens rolle i undervisning.

Bogen guider og giver indblik i den faglige viden og de faglige evner og kompetencer, som læreren må besidde for at kunne skabe positive læringsmiljøer, og den giver desuden indblik i de faglige værdier og forpligtelser, læreren skal have for at blive en såkaldt læringsleder både i og uden for klassen. Hertil bygger bogen på teori, forskning, policy og praksis. Bogens ønske er, at studerende skal udvikle deres evner og viden til at blive refleksive, evidensbaserede praktikere med en fleksibel tilgang, som kan imødekomme elevers og kollegers behov.

Strukturen i bogen understøtter såvel gruppediskussion som individuel refleksion, og hvert kapitel giver et overblik over centrale problematikker med illustrative blik fra praksis. Der er endvidere refleksionsspørgsmål og forslag til videre læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Understanding Teaching & Learning in Primary Education. 2. Edition