Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Undervisning af ordblinde elever i alle fag

Denne bog giver gode råd, praktiske eksempler og bud på arbejdsformer for ordblinde elevers læring i alle fag. Hensigten er, at ordblinde elever skal have samme udbytte af undervisningen i alle fag som de øvrige elever i klassen. Bogen giver derfor eksempler på, hvordan teknologier, strategier og didaktiske tilgange i de enkelte fag kan åbne for bedre læringsbetingelser for de ordblinde elever. Den peger blandt andet på, hvordan eleven med fordel kan skrive langsommere, uden at niveauet i fagundervisningen sænkes.

Bogen henvender sig især til ungdomsuddannelserne, men kan også overføres til grundskolen, og det didaktiske indhold er relevant for såvel lærerstuderende, læsevejledere og undervisere på alle trin. Helle Bundgaard Svendsen er redaktør, og bogens forfattere bidrager hver især med deres erfaring fra egen undervisning i de enkelte fag baseret på aktuel forskning. Hvert kapitel rummer væsentlige referencer til videre læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Undervisning af ordblinde elever i alle fag