Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid

Ungdomsskole og ungdomsliv præsenterer ny forskning om forholdet mellem dels skole og familie og dels mellem aktiviteter i klassen og fritid i dagens Norge. Bogen er en antologi og bygger på et tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskere i pædagogik, sociologi og antropologi har fulgt knap 100 elever på to skoler for at udvikle viden om sammenhængen mellem unges læring på forskellige arenaer.

Det er bogens påstand, at for at forstå samspillet mellem læring på de forskellige arenaer er det vigtigt at undersøge ikke blot, hvordan læringspraksisserne på arenaerne virker sammen, men også, hvordan forskellige læringspraksisser værdsættes på disse arenaer.

Ambitionen med bogen er at være relevant for forskere og lærere såvel som lærerundervisere og lærerstuderende med henblik på at skabe sammenhænge mellem det, som foregår i skolen, og de arenaer, hvor eleverne færdes.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid