Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Kirsten Friis

Faglig og pædagogisk konsulent, MA og lærer. Har særlig faglig ekspertise i specialpædagogik, ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder, læsevejledning samt inkluderende læsepædagogik.

Uddannelse

Master i specialpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet
Speciallærer med speciale i tale/sprogvanskeligheder og hørenedsættelser, Danmarks Lærerhøjskole
Pd i læsningens didaktik, DPU
BA i generel pædagogik, Danmarks Lærerhøjskole & DPU
Lærer, Vordingborg Statsseminarium

Projekter

2023-: Medvirken i projektet Skrivesucces for elever med ordblindhed, støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler, Nationalt Videncenter for Læsning 
2019-2022: Medinitiativtager og medlem af styregruppen til projektet Læsesucces for ordblinde børn støttet af Egmont Fonden og landets professionshøjskoler, Nationalt Videncenter for Læsning
2018-: Medlem af følgegruppen til projektet Forstærket indsats for ordblinde i
udskolingen, Aarhus Kommune
2018-: Medlem af Egmont Fondens følgegruppe om ordblindhed
2017-: Medlem af referencegruppen for Ordblindenetværket
2014-2016: Medlem af referencegruppen for Tekstnetværket

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kirsten Friis