Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om Nationalt Videncenter for Læsning

Fagspecifikke literacykompetencer

  • NVL skal udvikle og formidle didaktiske tiltag tilpasset fagenes særlige
    rammer og literacypraksisser.
  • NVL skal understøtte fagprofessionelles samarbejder om udvikling af
    literacydidaktik.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fagspecifikke literacykompetencer