Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om Nationalt Videncenter for Læsning

Skriftsprogsvanskeligheder

  • NVL skal etablere og drive videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
  • NVL skal udvikle og formidle didaktik målrettet børn, unge og voksne i eller
    i risiko for skriftsprogsvanskeligheder.
  • NVL skal invitere til samarbejder om børn, unge og voksne i skriftsprogsvanskeligheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriftsprogsvanskeligheder