Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

ATEL: Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills

Projektet har til formål at udvikle en model til bestemmelse af udviklingsniveauer i børns tidlige skrivning. Modellen skal danne grundlag for udvikling af automatiseret vurdering af elevers tekster skrevet på digitale didaktiske skriveværktøjer, i projektets tilfælde læringsværktøjet Skriv og læs.

 • Om projektet

  Udviklingen af modellen til bestemmelse af udviklingsniveauer i børns tidlige skrivning baserer sig på analyse af et stort antal elevtekster skrevet med læringsværktøjet Skriv og læs. Den automatiserede vurdering af elevtekster udvikles i projektet med brug af maskinlæring og med inddragelse af en omfattende mængde elevtekster hentet fra WriteReaders database.

  Styrken og kvaliteten af den automatiserede vurdering vil blive afdækket gennem sammenligning med forskellige sprog- og læsetests, der er hyppigt brugt i indskolingen, bl.a. Sprogvurderingstest, Ordlæseprøve, Nationale test (dansk) og Ordblinderisikotest.

  Læringsværktøjet Skriv og læs baserer sig på principper inspireret af børnestavningsdidaktikken, hvor børn skriver tekster med deres egen afprøvende brug af skriftsproget, og en voksen efterfølgende skriver en ’voksenversion’ (dvs. korrekt skriftsprog) af barnets tekst. En anden del af projektet består i at udvikle autogenerede ’voksenversioner’ af elevernes tekster med henblik på at lette lærerens arbejdsbyrde ved brug af Skriv og læs i undervisningen. Denne del af projektet er NVL ikke involveret i.

 • Projektdeltagere

  Aarhus Universitet, DPU
  Nationalt Videncenter for Læsning
  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  WriteReader

 • Projektkonsulenter

  Janus Madsen
  Direktør, WriteReader
  jm@writereader.dk
  Projektleder

  Jesper Bremholm
  Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning
  jbre@kp.dk
  Forsker: medudvikler af model for børns tidlige skriveudvikling samt testkoordinator

 • Referencer

  Bundsgaard, J. (2016). Rapport om kompetencetest i Hitte På-projektet. København: DPU, Aarhus Universitet.

  Christie, F. & Derewianka, B. (2007). School discourse: Learning to write across the years of schooling. London: Continuum.

  Matre, S. (2017). Normprosjektet – erfaringar frå skriveopplæring på mellomtrinnet. Norsklæreren 2017 (2).

Del siden på email

Du deler et link til siden: ATEL: Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills