Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

ATEL: Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills

Projektet har til formål at udvikle en model til bestemmelse af udviklingsniveauer i børns tidlige skrivning. Modellen skal danne grundlag for udvikling af automatiseret vurdering af elevers tekster skrevet på digitale didaktiske skriveværktøjer, i projektets tilfælde læringsværktøjet Skriv og læs.

 • Om projektet

  Udviklingen af modellen til bestemmelse af udviklingsniveauer i børns tidlige skrivning baserer sig på analyse af et stort antal elevtekster skrevet med læringsværktøjet Skriv og læs. Den automatiserede vurdering af elevtekster udvikles i projektet med brug af maskinlæring og med inddragelse af en omfattende mængde elevtekster hentet fra WriteReaders database.

  Styrken og kvaliteten af den automatiserede vurdering vil blive afdækket gennem sammenligning med forskellige sprog- og læsetests, der er hyppigt brugt i indskolingen, bl.a. Sprogvurderingstest, Ordlæseprøve, Nationale test (dansk) og Ordblinderisikotest.

  Læringsværktøjet Skriv og læs baserer sig på principper inspireret af børnestavningsdidaktikken, hvor børn skriver tekster med deres egen afprøvende brug af skriftsproget, og en voksen efterfølgende skriver en ’voksenversion’ (dvs. korrekt skriftsprog) af barnets tekst. En anden del af projektet består i at udvikle autogenerede ’voksenversioner’ af elevernes tekster med henblik på at lette lærerens arbejdsbyrde ved brug af Skriv og læs i undervisningen. Denne del af projektet er NVL ikke involveret i.

 • Publikationer og formidling

  Film:
  Se filmen: 'Forskningsprojekt om børns tidlige skriveudvikling' her.

  Rapporter:

  Manual for analytisk kodning af elevtekster

  Jesper Bremholm, Kristine Kabel, Jeppe Bundsgaard og Ulf Dalvad Berthelsen

  Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin

  Kristine Kabel, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard og Ulf Dalvad Berthelsen

  Teoretisk arbejdspapir: Analysemodel til scoring af elevtekster

  Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm & Jeppe Bundsgaard

 • Projektdeltagere

  Projektledelse:

  Janus Madsen, WriteReader, stifter og driftsdirektør, jm@writereader.com

  Ulrik Jensen, WriteReader, medstifter og bestyrelsesformand, uj@writereader.com

  Jeppe Bundsgaard, professor, Aarhus Universitet – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, jebu@edu.au.dk

  Lars Kai Hansen, professor, Danmarks Tekniske Universitet, lkai@dtu.dk

  Projektdeltagere:

  Jesper Bremholm, seniorforsker Nationalt Videncenter for Læsning, jbre@kp.dk

  Kristine Kabel, adjunkt, Aarhus Universitet – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, kabel@edu.au.dk

  Michael Riis Andersen, adjunkt, Danmarks Tekniske Universitet, miri@dtu.dk

  Finn Årup Nielsen, lektor, Danmarks Tekniske Universitet, faan@dtu.dk

 • Referencer

  Bundsgaard, J. (2016). Rapport om kompetencetest i Hitte På-projektet. København: DPU, Aarhus Universitet.

  Christie, F. & Derewianka, B. (2007). School discourse: Learning to write across the years of schooling. London: Continuum.

  Matre, S. (2017). Normprosjektet – erfaringar frå skriveopplæring på mellomtrinnet. Norsklæreren 2017 (2).

Del siden på email

Du deler et link til siden: ATEL: Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills