Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

En kvalitativ undersøgelse af læsevejlederfunktionen

Klæder læsevejlederuddannelsen de studerende godt nok på til at varetage den ændring i organisationstænkning, der er intentionen med uddannelsen?

Projektet var en kvalitativ undersøgelse af læsevejlederfunktionen og af læsevejlederuddannelsen med udgangspunkt i en undersøgelse af læsevejledernes praksis på skolerne. 

 • Om projektet

  Læsevejlederuddannelsen til folkeskolen havde ved projektets begyndelse eksisteret i to år som en halv pd-uddannelse, der blev udbudt af professionshøjskolerne.

  I skoleåret 2007-08 blev 598 læsevejledere uddannet, og man må således sige, at søgningen til uddannelsen var ret massiv, og at mange læsevejledere kom i gang på skolerne.

  Spørgsmålet var imidlertid, om uddannelsen klædte de studerende godt nok på til at varetage den ændring i organisationstænkning, der var intentionen med uddannelsen.

  Projektet var en kvalitativ undersøgelse af læsevejlederfunktionen og af læsevejlederuddannelsen.
  Med udgangspunkt i en undersøgelse af læsevejledernes praksis på fire skoler i Aarhus var hensigten at skabe et vidensgrundlag i forhold til praksisfeltet og i forhold til uddannelsen. 
  Målet var, at projektets konklusioner og anbefalinger dels kunne bidrage til de ønskede forandringer i praksisfeltet, dels kunne føre til justering af uddannelsen og pege på mulig supplering.

  Undersøgelsen er gennemført i perioden november 2009 - december 2010
  Projektet blev afsluttet i 2011.

 • Projektkonsulenter

  Projektet blev gennemført på 4 skoler i Aarhus af konsulenter fra VIA University College, Videncenter for Sprog, Læring og Læsning:

  Jørgen Kuhlmann
  Mette-Maria Rydén

 • Projektdeltagere

  I en følgegruppe tilknyttet projektet indgik:

  Klara Korsgaard, tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning

  Lene Storgaard Brok, konsulent ved UCC

  Line Møller Daugaard, videncenterleder af Videncenter for Sprog, Læring og Læsning, VIA University College

Del siden på email

Du deler et link til siden: En kvalitativ undersøgelse af læsevejlederfunktionen