Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Evaluering af læsevejlederfunktionen på EUD-området

Manglende opmærksomhed på fagsprog og de gråzoner, som ligger omkring det, kan være en stor hindring for elevers udbytte af undervisningen. Det gælder ikke mindst på erhvervsskolerne.

Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører i samarbejde med UC Syd en evaluering af læsevejledernes muligheder for at støtte faglærerne og udvikle nye strategier for læsestøttende undervisning.

I evalueringen ses der særligt på læsevejledernes rolle og muligheder på erhvervsskolerne, samt hvordan sproglig opmærksomhed kan styrke det faglige udbytte og højne gennemførelse.

Evalueringen er knyttet til Region Syddanmarks projekt ”Læseløft Syd” og gennemføres som et samarbejde mellem Nationalt Videncenter for Læsning og UC Syd.

Evalueringen gennemføres gennem litteraturstudie, interviews og observationer, hvor der ses på vilkår og muligheder i læsevejledernes arbejde.

 • Om projektet

  Ofte er der en indforståethed i det sprog, som faglærere bruger i deres undervisning.

  Det gælder både fagudtryk og de dagligdags udtryk, som knytter sig til de enkelte fag. Det kaldes ‘gråzonesprog’. Et fagsprog, der befinder sig mellem det kendte og det ukendte, men som ofte forudsættes som kendt.

  Manglende opmærksomhed på fagsprog og de gråzoner, som ligger omkring det, kan derfor være en stor hindring for elevers udbytte af undervisningen.

  Projekter som Undervisningsministeriets “Den sproglige dimension” og Region Syddanmarks ”Læseløft Syd” har til formål at opkvalificere undervisere på erhvervsskolerne i faglig læsning og sproglig opmærksomhed. Begge ledes af UC Syd og gennemføres som aktionslæringsprojekter på erhvervsskoler i Danmark.
  Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører, med en bevilling fra AP Møller-fonden, i forbindelse med ”Læseløft Syd” en evaluering med fokus på læsevejledernes rolle. Evalueringen gennemføres i samarbejde med UC Syd i tilknytning til projektet ”Læseløft Syd”.

  Følgeforskning med fokus på læsevejlederens rolle

  Læsevejlederne har ofte den viden og de kompetencer, som savnes i de enkelte fags undervisning, men det er ikke altid muligt for dem at sprede viden til fagkolleger.
  I centerets evaluering ser vi særligt på læsevejledernes rolle og muligheder på erhvervsskolerne, samt hvordan sproglig opmærksomhed kan styrke det faglige udbytte og højne gennemførelse.

  Evalueringen gennemføres gennem litteraturstudie, interviews og observationer, hvor der ses på vilkår og muligheder i læsevejledernes arbejde.

 • Projektkonsulenter
  Lene Illum
  UC Syd
  lisk@ucsyd.dk
  Jacob Spangenberg
  Forskningsassistent, Nationalt Videncenter for Læsning
  JACS@kp.dk

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Evaluering af læsevejlederfunktionen på EUD-området