Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Projekter

Ind i øret – ud i skolen

Projektet går ud på at formidle viden om elevers læse-skriveudvikling med særlig fokus på differentiering i forhold til højtbegavede elever. Formidlingen sker via 8 podcasts og 2 lydkonferencer, som ansporer lærere til at nytænke deres didaktik.

 • Om projektet

  Projektet ”Ind i øret - ud i skolen” samler og formidler den viden, vi har i Nationalt Videncenter for Læsning om elevers læse-skriveudvikling med særlig fokus på differentiering i forhold til højtbegavede elever.
  De 8 podcasts og 2 lydkonferencer skal give lærere, der underviser i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, inspiration til at nytænke deres didaktik.
  Da læsning og skrivning er kulturteknikker, som indgår i alle fag, griber indholdet i de 8 podcasts fat om såvel almendidaktiske som fagdidaktiske problemstillinger. Lydkonferencerne er podcastenes ”premieredag”, hvor vi inviterer lærere til fælles refleksion om tilrettelæggelse af undervisning og didaktiske konsekvenser ved at gennemføre en differentieret læse-skriveundervisning.

 • Podcast om læsebånd

  De læser om sæler, om monstre og om kærlighed. På Rundhøjskolen i Aarhus har læsebånd længe været en fast del af skemaet, og her læser alle elever 20 minutter hver dag, 4 måneder om året. I denne podcast fortæller skolens læsevejleder Johanne Sand Nielsen om, hvorfor skolen har læsebånd, og hvordan læsebånd konkret praktiseres. Hun suppleres af elever fra 2., 4. og 9. klasse, der fortæller om deres oplevelse af læsebånd.

  Idé og tilrettelæggelse: Nationalt Videncenter for Læsning, Simone Lysholt Geer
  Produktion og redigering: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen

 • Podcast om litteraturdidaktik

  I disse tre podcast kommenterer hhv. Ida Geertz-Jensen, lærer, Nikolaj Frydensbjerg Elf, uddannelsesforsker, og Johannes Fibiger, underviser i læreruddannelsen på artiklen ”Literacy, litteratundervisning og en skole for alle”.

  Artiklen, der er skrevet af den norske litteratur og literacyforsker Sylvi Penne, udgør kernen i en af udgivelserne på Nationalt Videncenter for Læsnings site literacy.dk. Her kan man både læse selve artiklen, læse kommentarer til den - og høre dem.

  Sylvi Penne giver i artiklen en række bud på, hvorfor forskellige grupper af elever klarer sig godt og skidt i skolens litteraturundervisning, hvad literacy har med litteraturundervisning at gøre, og hvordan litteraturundervisningen kan fremme lighed i samfund som Norge og Danmark.

  Kommentar fra Ida Geerts Jensen

  I sin kommentar på artiklen er lærer Ida Geertz Jensen enig i en lang række af Sylvi Pennes pointer omkring hjemmets betydning for, hvordan børn klarer sig i skolen.

  Hun er dog uenig i andre, for eksempel i forholdet mellem dannelse og literacy. Og så tilføjer hun bekymringer over litteraturens status i skolens danskundervisning i det hele taget til diskussionen af artiklen.

  Kommentar fra Nikolaj Frydensbjerg Elf

  Nikolaj Frydensbjerg Elf fremhæver Sylvi Pennes tilgang til den typiske måde at bedrive litteraturundervisning på. Den skal nemlig ifølge Sylvi Penne ikke nødvendigvis ændres, snarere skal elever fra bogfattige hjem introduceres mere tydeligt til undervisningsformen.

  Til gengæld er Nikolaj Frydensbjerg uenig, når Sylvi Penne afviser, at litteraturundervisningen skal prioritere elevernes oplevelse af litteratur.

  Kommentar fra Johannes Fibiger

  I sin kommentar til artiklen er lektor Johannes Fibiger skeptisk over for litteraturundervisningens muligheder for at skabe lighed i samfundet.

  Han er enig i mange af Sylvi Pennes pointer, men mener, at den teknologiske udvikling har ændret på nogle de præmisser, som Sylvi Penne diskuterer litteraturundervisningens udfordringer ud fra.  

   

 • Projektskonsulenter

  Lene Storgaard Brok
  Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@kp.dk
  4189 8155
  Projektleder

  Charlotte F. Reusch
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  chre@kp.dk
  4189 8825

  Henriette Romme Lund
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@kp.dk
  4189 7186

  Søren Eefsen
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  soee@kp.dk
  4189 7626

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ind i øret – ud i skolen