Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Lytteskrivning

Når eleverne lytteskriver med et særligt it-skriveprogram, kan de få oplæst bogstavernes navne eller bogstavernes standardlyde. Programmet kan endvidere lave ”løbende oplæsning”. Her opsamles og oplæses de enkelte fonemer og sammensætning af fonemer under skriveprocessen. Oplæsningen sker på baggrund af en talesyntese og følger i størst muligt omfang de konventionelle lydfølgeregler. I et almindeligt it-skriveprogram får eleverne alene en visuel feedback i form af det skrevne ord. De vil kunne rette stavningen ind, så ordet ser rigtigt ud. Programmet tilføjer auditiv feedback på det skrevne. Eleverne får herved mulighed for at manipulere med bogstaverne i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt.

På samme måde, som eleverne tidligere har tilegnet sig et talesprog ved at spejle deres talesprog i de voksnes, så er tanken med lytteskrivning, at de kan blive klogere på skriftsproget ved at spejle deres staveforsøg i de gældende ortografiske konventioner og lydfølgeregler.

Undersøgelsens resultater tyder på, at det har en positiv til markant positiv effekt på den skriftsproglige udvikling blandt elever i 1. klasse, når de modtager auditiv feedback på deres skriveforsøg.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lytteskrivning