Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback

Programmet OS+ baserer sig på metoden Opdagende Skrivning. Programmet er et plug-in til Googles platform, der kan supplere lærernes stilladsering ved at give eleverne auditiv feedback under skriveprocessen. Når eleverne skriver med OS+, kan de få oplæst bogstavernes navne eller bogstavernes standardlyde. Programmet kan endvidere lave ”løbende oplæsning”. Her opsamles og oplæses de enkelte fonemer og sammensætning af fonemer under skriveprocessen. Oplæsningen sker på baggrund af en talesyntese og følger i størst mulig omfang de konventionelle lydfølgeregler.

I to pilotprojekter og en effektundersøgelse blev programmet undersøgt.

De to pilotprojekter blev gennemført af konsulenterne Bent Saabye Jensen og Stine Engmose. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback