Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Pædagoger på sprogvisit - pilotprojekt

Projekt “Pædagoger på sprogvisit - pilotprojekt” havde til formål at udvikle pædagogers sprogstimulerende arbejde i børnehaven i Lolland Kommune.

I efteråret 2015 kørte et pilotprojekt i en daginstitution i kommunen.

Målet var, at pædagoger ved at besøge en anden institution og observere andre pædagogers praksis skulle finde inspiration til at udvikle egen praksis.

Sprogvisit som metode til udvikling er inspireret af Forbløffende praksisser – en antropologisk metode, der går ud på at undersøge et felt med en åben og nysgerrig indstilling. Vigtige elementer i metoden er struktureret observation, efterfølgende reflekterende teamsamtale og afprøvning af nye tiltag.

 • Om projektet

  Pilotprojektet Pædagoger på Sprogvisit havde til formål at teste metoden sprogvisit, som er udviklet af faglige konsulenter fra videncenteret med inspiration fra forskningsprojektet
  Forbløffende praksisser (Hasse, 2011) og forskning i aktionslæring (Plauborg, 2007).


  Metoden sprogvisit drejer sig om, at pædagoger går på visit i en naboinstitution, og med et observationsskema i hånden registrerer, hvordan sprog indgår i aktiviteter og rutiner i naboinstitutionens dagligdag. Når alle i teamet har været på sprogvisit, holdes et teammøde, hvor observationer fremlægges efter tur og danner udgangspunkt for efterfølgende fælles refleksionsrunder

 • Projektdeltagere

  Projektet blev gennemført og evalueret af Charlotte F. Reusch og Lene Storgaard Brok, Nationalt Videncenter for Læsning.

  I projektet deltog et dagtilbud i Lolland Kommune.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagoger på sprogvisit - pilotprojekt