Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Til skribenter og fagfællebedømmere

Retningslinjer for skribenter

Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet. Artikler bringes på både dansk, engelsk, norsk og svensk. Hent retningslinjer og procedure for redigering her.

Oplysninger om copyright

Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:
Forfattere bevarer deres fulde ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidig med at værket er omfattet af en Creative Commons Attribution-licens (CC BY-NC-ND), der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift. Læs mere om licensen her.

Fagfællebedømmelse

Viden om Literacy følger gængs redaktionel politik, og nogle forskningsartikler (op til fire artikler i hver udgivelse) gennemgår fagfællebedømmelse, idet der tilstræbes et højt niveau af integritet og troværdighed i det faglige indhold. Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet, og disse undergår anonym fagfællebedømmelse for at sikre den højest mulige kvalitet. Ved bedømmelser lægges der både vægt på det faglige indhold, den sproglige formulering samt metodisk stringens og transparens. Som udgangspunkt kræves mindst to fagfællebedømmelser per artikel. Hvis to fagfællebedømmelser er meget divergerende, kan artiklen sendes med begge bedømmelser til et redaktionsmedlem. Her afgøres det, om der skal en tredje bedømmelse til.

Korpset af fagfællebedømmere består af:

 

 • Anders Skriver Jensen, ph.d., lektor ved Københavns Professionshøjskole
 • Bergthora Kristjansdottir, ph.d., lektor, DPU, Aarhus Universitet
 • Bettina Buch, ph.d., lektor ved Professionshøjskolen Absalon
 • Hanne Møller, ph.d., lektor ved Københavns Professionshøjskole
 • Jens Jørgen Hansen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet
 • Kristine Kabel, ph.d., adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet
 • Lars Holm, lektor ved DPU, Aarhus Universitet
 • Liv Gjems, professor ved Universitetet i Sørøst Norge
 • Louise Molbæk, ph.d., adjunkt ved DPU Aarhus Universitet
 • Mette Vedsgaard Christensen, docent ved VIA UC
 • Simon Skov Fougt, lektor, DPU ved Aarhus Universitet
 • Torkil Østerbye, ph.d., lektor ved VIA University College
 • Dorthe Carlsen, ph.d., lektor ved University College Syddanmark
 • Kristiane Hauer, ph.d., ekstern lektor ved Københavns Universitet
 • Marianne Oksbjerg, ph.d., lektor ved Professionshøjskolen UCN
 • Stine Fuglsang Engmose, ph.d., adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon
 • Line Møller Daugaard, Ph.d., docent ved VIA University College

Hent bedømmelsesskema til fagfællebedømmer her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Til skribenter og fagfællebedømmere