Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Integrating digital information literacy in a FL writing test: Implications for teaching and assessment

Projektet undersøger, hvilken rolle digitale informationskompetencer spiller for elevers skriftlige L2-fremstilling. Data i form af test, logfiler, spørgeskemaer og interviews er indsamlet blandt danske udskolingselever i forbindelse med deres udførelse af skriftlige opgaver med internetadgang. Data skal give indblik i elevernes præstationer og adfærd på tværs af forskellige kompetenceniveauer, og resultater skal bidrage til at videreudvikle test og undervisning i fremmedsprog, der involverer digitale informationskompetencer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Integrating digital information literacy in a FL writing test: Implications for teaching and assessment