Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Børns skrivelyst i fritid og skole

I ph.d.-projektet ”Børns skrivelyst i fritid og skole – fiktionsskrivningens potentiale” undersøger jeg, hvordan viden om nogle børns skrivning i forfatterskoler og disse børns oplevelser af skrivelyst kan bidrage til diskussion af skrivning i skolen. Formålet med projektet er at udforske empirisk, hvad der kendetegner børns positive oplevelser med skrivning. Derudover vil projektet bidrage med et anvendeligt og teoretisk forankret begrebsapparat til diskussion af børns skrivelyst, og hvilken skriveundervisning der kan understøtte den. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børns skrivelyst i fritid og skole