Vidensunivers: Sprog og literacy i dagtilbud

Der er mange måder, som man kan arbejde med sprog og literacy på i forhold til små børn (0-6 år). I dette vidensunivers finder du inspiration til at inddrage børnelitteratur, skabe inviterende samtaler samt undersøge din institutions literacymiljø.

Vidensuniverset består af både læsestof, podcasts og film og er tiltænkt dig, som arbejder i praksis, og dig, der studerer på pædagoguddannelsen. Læs om forskellige syn på literacybegrebet, hør om, hvordan du kan motionere sproget, og se, hvordan du kan understøtte flersprogede børn.

Film
Biliteracy i børnehaven

Filmen viser, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog. Der produceres navneskilte og forældremapper og pædagogerne går på opdagelse i børnenes erfaring med skriftsprog. Arbejdet med biliteracy har afgørende betydning for børns generelle sprogudvikling og for deres læse- og skrivetilegnelse.