Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Nationalt Videncenter for Læsning tager på Folkemødet

Skærm eller bog – lige muligheder for læsning for alle?

Der er fordele og ulemper ved læsning i alle medier. Vi nuancerer debatten om fremtidens klasserum.

Læsning giver adgang til uddannelse – og til dannelse. Men har alle skoler og faglærere lige muligheder for at realisere god undervisning med tekster? I nogle såkaldt små fag som historie, kristendomskundskab og natur/teknologi har lærerne på mange skoler næsten udelukkende haft digitale læremidler til rådighed.

Der er næsten ingen evidensbaseret viden om, hvordan det er gået – men nu skal skolerne igen investere i trykte bøger. Hvor skal disse lærebøger komme fra? Er det egentlig lettere at fordybe sig i istiden eller Dannevirke i en bog end på skærm. Og hvad med de mange ordblinde elever med behov for læseskrive-teknologi, der nu igen kommer til at sidde med andre materialer end resten af klassen?

Nationalt Videncenter for Læsning har inviteret et vidende panel med forskellige perspektiver på skole, undervisning og samfund til en nuanceret debat om, hvad der skal foregå i fremtidens klasserum.

Find eventet på Folkemødets hjemmeside her

 

  • Paneldeltagere

    Anne Vang Rasmussen, Rektor, Københavns Professionshøjskole

    Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen

    Sigurd Agersnap, Folketingsmedlem, SF

    Charlotte Reusch, Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nationalt Videncenter for Læsning tager på Folkemødet