Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

App om dysleksi

- Hvordan bliver man bedre til at identificere og hjælpe børn med læsevanskeligheder, allerede inden de begynder i skole – og i særlig grad de børn, der er i risikogruppen for dysleksi?

Det var, hvad audiologopædistuderende Maria Jensen spurgte sig selv om, da hun skulle skrive speciale.

Resultatet blev, at hun i samarbejde med sprogpædagoger, medstuderende og en talehørekonsulent udviklede en app med vejledning, information og idékatalog, der kan bruges af både pædagoger og forældre til børn i dagtilbud. Fokus var på læsevanskeligheden dysleksi, dvs. ordblindhed. 

Nationalt Videncenter for Læsning har talt med Maria Jensen om projektet.

Vigtigt at diagnosticere tidligt

- Forskning viser, at man helt ned til spædbarnsalderen er i stand til at udpege børn, der er i risiko for dysleksi og for at få læsevanskeligheder, siger Maria Jensen.

Hun uddyber: Når det gælder dysleksi, kan man ikke gøre noget ved de genetiske faktorer, men til gengæld kan man gøre noget ved det sproglige miljø, børnene færdes i, sådan så de ikke allerede er bagud, når de begynder i skole – for eksempel i forhold til bogstavkendskab og lydlig opmærksomhed. Og det er her, pædagogerne kommer ind.

Identifikation af børn i risikogruppen

- Formålet med mit speciale var at udvikle et materiale eller redskab, som pædagogerne selv mente, at de havde behov for. Det skulle være et koncept, de kunne se sig selv bruge i hverdagen ude i institutionerne.

- Derfor valgte jeg at anvende en metodisk tilgang, der inddrog brugerne selv, forklarer Maria Jensen og henviser til Justin Markussen-Brown, der netop mener, at pædagoger har behov for redskaber og materialer for at blive klædt bedre på til deres arbejde.

Pædagoger var med i processen

I Human-Centred Design, den metode Maria Jensen anvendte i sit speciale, inddrager man brugerne selv i udviklingen af et bestemt design eller redskab. Maria Jensen afholdt derfor workshops med medstuderende, sprogpædagoger og en talehørekonsulent.

- Jeg afholdt to workshops med to forskellige deltagergrupper, fortæller Maria Jensen, og på begge workshops kom deltagerne frem til, at redskabet skulle være en app.

Hun fortsætter: Under workshoppene gav jeg dem også forskellige øvelser, hvor de skulle komme med konkrete ideer til, hvordan appen kunne se ud. Bagefter var udfordringen, at udvikle indholdet i appen på baggrund af både den pædagogiske praksis og den audiologopædiske viden, sådan så der opstod et fælles sprog.

En app var oplagt

Det var oplagt, at det endte med at blive en app, mener Maria Jensen. Det som brugerne ønskede, var et redskab, som var nemt, hurtigt og tilgængeligt for alle. Og mange institutioner har jo allerede tablets.

Alligevel vurderer Maria Jensen, at mange ting var blevet anderledes, hvis ikke brugerne var blevet inddraget i processen.

- Oprindelig havde jeg tænkt på at udvikle en form for test, men det som pædagogerne efterspurgte var information, for eksempel om, hvad børn rent faktisk forventes at kunne, når de begynder i skole. Desuden ville de gerne have et idékatalog med konkrete forslag til sproglige aktiviteter, man kunne lave sammen med børnene. Og det hele skulle helst have en form, så det også kunne bruges af andre fagpersoner og af forældrene.

Lige vilkår for alle børn

I dag er Maria Jensen færdiguddannet som audiologopæd og ansat som talehørekonsulent i Slagelse Kommune, hvor hun arbejder med at udbrede og implementere efteruddannelsesforløbet ’sprogpakken’ ude i dagtilbuddene.

- Selvom min app indtil videre kun er en prototype, kan jeg ude i praksis se, at der er rigtig meget brug for sådan et redskab, hvis risikobørnene skal blive klædt godt nok på til skolestart, påpeger hun, sådan så alle børn får lige vilkår.

Men det vil være et omfattende og langsigtet projekt at sætte prototypen i produktion.

- Hvis nogen har en idé om, hvordan man kunne gøre, så er jeg meget åben for at arbejde videre sammen med dem, siger Maria Jensen.

Er man interesseret i at se prototypen på app'en, er man velkommen til at kontakte Maria Jensen her: mariajensen89@hotmail.com. 

Skrevet af cand.mag. Kristiane Hauer

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: App om dysleksi