Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Regnbukser og demokrati i 2. klasse

”Regnbukser er gode, fordi så bliver man ikke våd, men de larmer når man går og er svære at få af”.
I 2.B på Vibeholmskolen i Ishøj er eleverne i fuld gang med at nedfælde forskellige synspunkter på regnbukser.

Argumenterne er helt nede på jorden og noget alle børnene kan forstå. Og samtidig er de meget mere end det. De viser eleverne, hvad en argumenterende tekst er og kan, og lærer dem, hvordan det er at deltage i en demokratisk debat.

Skriveforløbet er del af centrets projekt: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag, som er blevet gennemført i samarbejde med lærere, vejledere og skoleledere på 5 skoler i Ishøj.

Tal og tænk før du skriver

I 2. B har dansklærer Anja Mielskov Bang gennemført flere undervisningsforløb, der er mundet ud i en argumenterende tekst. Resultatet hænger på væggene i klasselokalet (billedet), hvor det forklares: hvorfor/hvorfor ikke man skal have: Legetime, Playstation, fredagsslik eller klatre i træer.

Bag tekstarbejdet ligger en nøje modellering, Anja Mielskov Bang fortæller:

- Vi taler og tænker altid emnet igennem sammen først. Det kan ske parvist, i grupper, i klassen eller på andre måder. Det vigtige er at få formuleret ord og sætninger, som kan bruges i teksten.

- Vi taler også formålet med teksten igennem først. For tekster vil noget forskelligt med deres læsere. I denne tekst skal de grundigt overveje et emne, før de giver deres endelige vurdering af det

- På denne måde ved eleverne, hvad de skal skrive om og kender den genre de skal skrive i. Det giver retning på deres skriveproces. De bliver top-rustede til selv at gå i gang.

Skrivning sammen og hver for sig

Inden eleverne slippes løs i deres egne kladdehæfter skriver Anja Mielskov Bang også en tekst sammen med dem på tavlen. Igen for at modellere deres skriveproces.

- Typisk samler vi de tre vigtigste argumenter for og imod det emne, vi har på dagsordenen – noget eleverne diskuterer sig frem til – og så afslutter vi teksten med en fælles konklusion, forklarer hun.

- Når eleverne selv skal skrive har de altså en færdig tekst. Nogle kan læne sig op ad den, andre kan lade sig inspirere og atter andre kan skrive ud fra den diskussion, vi har haft i klassen. Pointen er, at alle skriver!

Den tydelige modellering inden eleverne går i gang med deres egne tekster gør, at ordet ”skriveblokering” simpelthen ikke findes i 2.B

– Men, som Anja Mielskov Bang tilføjer, vi kan da godt skrive en argumenterende tekst om det!

5 elementer i en skrivedidaktik

Den tydelige modellering og angivelse af skriveformål er elementer i den skrivedidaktik som 3 forskere, 21 lærere, 15 vejledere, 5 klasser og 5 lærerteams på 5 skoler i Ishøj sammen har udviklet i centrets projekt: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag.

Skrivedidaktikken består af følgende fem elementer:

  • Et fælles sprog om skrivning
  • Skriveformål
  • Modellering
  • Feedback på skrivning
  • Skriveordrer, skriftlige formuleringer af de opgaver eleverne blev stillet

Om projekt: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag

Projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag blev igangsat i efteråret 2012 og gennemført i samarbejde med fem skoler i Ishøj kommune.

Forskergruppen bag projektet bestod af: Lene Storgaard Brok, Mette Bak Bjerregaard og Klara Korsgaard. Skoleledere, læsevejledere og kommunens læsekonsulent udgjorde en netværksgruppe for projektet.

Projektet er formidlet i bogen: Skrivedidaktik -en vej til læring, udgivet af KLIM i serien Literacy og læring, 2015

Projektet var støttet af Egmont Fonden, Undervisningsministeriet og Ishøj kommune.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Regnbukser og demokrati i 2. klasse