Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Skrivedidaktik på mellemtrinnet

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan et øget fokus på skrivning i grundskolens fag kunne fremme elevernes skrivelyst og læseforståelse og dermed bane vejen for øget læring. Noget, der på sigt skulle bidrage til en ændring af læse- og skrivedidaktikken i grundskolens fag.

Klik på billedet nedenfor for at se projektleder Lene Storgaard Brok introducere til projektet.

 • Om projektet

  Formålet med projektet var at undersøge, hvordan et øget fokus på skrivning i grundskolens fag kunne fremme elevernes skrivelyst og læseforståelse og dermed bane vejen for øget læring. Noget, der på sigt skulle bidrage til en ændring af læse- og skrivedidaktikken i grundskolens fag.

  Projektet blev igangsat efteråret 2012 og afsluttet efteråret 2015.

 • Projektdeltagere

  Projektet blev gennemført i samarbejde med fem skoler i Ishøj Kommune, hvorfra skoleledere, læsevejledere og kommunens læsekonsulent udgjorde en netværksgruppe for projektet.

  Undersøgelses- og evalueringsdesign blev udarbejdet i samarbejde med professor Ellen Krogh fra Syddansk Universitet.

  Projektet blev fulgt af en gruppe bestående af repræsentanter fra læreruddannelsen, professionshøjskolerne, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Læsekonsulenternes Landsforening og universiteterne. En gruppe, der samtidig fungerede som ambassadører for projektet, og som skulle sætte det på dagsordenen i eget bagland.

 • Projektkonsulenter

  Projektet blev ledet og gennemført af Nationalt Videncenter for Læsning. Følgende var konsulenter i projektet:

  Lene Storgaard Brok, projektleder
  Mette Bak Bjerregaard, projektkonsulent
  Klara Korsgaard, projektkonsulent

 • Skriveforskning

  Tre artikler af projektdeltager, Mette Bak Bjerregaard:

  Historisk blik på skriveforskning og skrivepædagogik (pdf)

  Perspektiver til udvikling af skrivedidaktik og retningslinjer for skriveundervisningen (pdf)

  Skrivekompetence (pdf)

  Læsemagasinet: 

  Interview med professor Steve Graham

  Professor Steve Graham fra Arizona State University mener, at skrivning styrker elevernes læring og læsning, men at skrivning — til trods for det – er meget nedprioriteret i undervisningen.
  I Læsemagasinet, som er produceret i samarbejde mellem tv-kanalen dk4, centeret og fagbladet Folkeskolen, interviewer journalist Pernille Aisinger, fra fagbladet Folkeskolen, professor Steve Graham. 

  Læsemagasinet: oplæg ved professor Steve Graham

  Den amerikanske forsker Steve Graham var oplægsholder en hel dag på Nationalt Videncenter for Læsnings sommeruniversitet om skrivning. dk4 filmede den første halve time af hans oplæg og sender det som en udsendelse i Læsemagasinet, et tv-program produceret i et samarbejde mellem centeret, dk4 og fagbladet Folkeskolen.

  Læsetip med projektleder Lene Storgaard Brok

  Vi skriver hele tiden. Derhjemme, i skolen og på vores arbejde. Men måske opdager vi det slet ikke — vi gør det bare. Hør ph.d. Lene Storgaard Brok fortælle, hvor og hvornår vi skriver sammen med vores barn.
  Læsetips er en række små programmer à 5 minutters varighed, hvor læsekyndige giver gode tips og råd til forældre om læsning, skrivning og sprog. Programmerne er produceret i samarbejde med tv-kanalen dk4 og støttet af tipsmidlerne. 

 • Materialer i projektet

  Her finder du forskellige materialer, som bliver brugt i projektet – herunder oplæg, skemaer, stillads- og undervisningseksempler.
  Materialer er udarbejdet af Mette Bak Bjerregaard, Klara Korsgaard og Lene Storgaard Brok.

  Materialer til Ishøjprojektet (Word)

  Materialer til Ishøjprojektet (Pdf)

  Materiale til samtaler i ledergruppe (Word)

  Materiale til samtaler i ledergruppe (Pdf)

  Materiale til skriveordre og skriveformål (Word)

  Materiale til skriveordre og skriveformål (Pdf)

  Materiale til teamsamtaler (Word)

  Materiale til teamsamtaler (Pdf)

  Materiale til udvikling af fælles sprog om skrivning (Word)

  Materiale til udvikling af fælles sprog om skrivning (Pdf)

  Materialer til feltobservation (Word)

  Materialer til feltobservation (Pdf)

 • Nyhedsbreve
 • Fotografier

  Blyant og viskelæder

  Blyant og viskelæder

  Arbejdsbog

  Decimaler

  Pippi tekst

  Mind-map

  Matematik mind-map

  Pippi tekst

  Skrivning i matematik

  Skrivning i matematik

  Skrivning i natur/teknik

   

   

 • Film

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Professionshøjskolen UCC og Nationalt Videncenter for Læsning har sammen produceret en række film, der formidler fund i projektet Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag. Filmene kan ses nedenfor.

  Et fælles sprog
  I denne film fortæller lærere fra Vibeholmskolen i Ishøj om betydningen af deres teamsamarbejde for implementeringen af nye undervisningsmetoder, såsom modellering og skriveordre.

  Modellering
  I denne film viser Rikke Harpsøe, historielærer på Strandgårdskolen i Ishøj, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6. klasse.
  Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster. Modelleringen kan også foregå ved, at læreren påbegynder skrivearbejdet og lader eleverne fortsætte eller ved at udlevere sætningsstartere og skriverammer, som støtter elevernes skrivning.

  Skriveordre og klasseledelse
  Skriveordre er en skriftlig instruks til eleverne. Hør lærerens, læsevejlederens, forskerens og elevernes vurdering af, hvordan denne metode virker i praksis, både med hensyn til klasseledelse og elevernes læring.
  Ligesom de andre skrivedidaktiske metoder kan skriveordre bruges i alle fag.

   

  Dialogbaseret feedback

  Feedback gives her på det faglige indhold i elevernes egne tekster. Det er vigtigt, at denne feedback er dialogbaseret, konkret, konstruktiv og selektiv, således at det kun er nogle få udvalgte dele af teksten, læreren kommenterer på.
  Feedback i skriveprocessen kan ligesom de andre skrivedidaktiske metoder bruges i alle fag

  Refleksionsskrivning

  I refleksionsskrivning skriver eleverne for eksempel en brainstorm om, hvad de har lært, eller hvad de undrer sig over. Refleksionsskrivning kan hjælpe eleverne med at forstå og huske, hvad de har lært. Men metoden kan derudover også være en hjælp til at få flere elever til at være aktive i timerne.

  Hør lærerens, læsevejlederens, forskerens og elevernes vurdering af, hvordan denne metode virker i praksis. Ligesom de andre skrivedidaktiske strategier kan refleksionsskrivning bruges i alle fag.


  Omtale af projektet
  I tv-programmet Læsemagasinet, som Nationalt Videncenter for Læsning producerer i samarbejdet med tv-kanalen dk4, blev projektleder Lene Storgaard Brok interviewet. Læsemagasinet bærer titlen "Vi skriver i skolen" og indeholder, ud over nævnte interview, et besøg på en skole i Køge, hvor lærer Manja Vestergaard lader eleverne skrive løs. Se Læsemagasinet nedenfor

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivedidaktik på mellemtrinnet