Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Dagtilbud kan blive bedre til at støtte børns sprogudvikling

I august udkom den forskningsbaserede målgrupperapport Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud – analyser af 0-6-årige i dagtilbud. Rapporten bygger på data indsamlet i forbindelse med udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

Rapporten konkluderer bl.a., at der allerede i dagtilbuddene ses store forskelle på børns sproglige kompetencer, og at dagtilbuddene kan spille en større rolle, end de gør nu, i arbejdet med at mindske forskellene og styrke alle børns sproglige udvikling.

Dagtilbud kan blive bedre til at understøtte børns sproglige udvikling

I rapporten konkluderes det, at personalet i dagtilbuddene er gode til at understøtte børnenes engagement og skabe gode rutiner og aktiviteter for børnene.

Dog er det ikke ensbetydende med, at aktiviteterne understøtter børnenes sproglige udvikling, idet der, ifølge rapporten, er en lav grad af stilladseret læring, opfølgning på barnets initiativ, opmuntring og bekræftelser og spørgsmål, der opfordrer børnene til abstrakt tænkning.

Styrker dagtilbuddene disse indsatser, er der potentiale for, at de i endnu højere grad kan medvirke til at udligne de store forskelle, rapporten påpeger, at der er, på børnehavebørns sproglige kompetencer.

Familien har stor betydning for børns sproglige kompetencer

Rapporten konkluderer endvidere, at børns vilkår for at udvikle deres sproglige kompetencer også afhænger af deres familiemæssige baggrunde.

Her har det stor betydning, at forældrene i hjemmet understøtter barnet i dets sproglig udvikling. Gennem samvær og aktiviteter med barnet kan forældre være med til at styrke barnets sproglige kompetencer – viser forældrene fx en naturlig interesse for sprog og læsning overfor barnet, har dette en positiv indflydelse på barnets sproglige udvikling.

De tidlige sproglige kompetencer er vigtige i forhold til senere læring og har dermed betydning for barnets udvikling af færdigheder i skolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dagtilbud kan blive bedre til at støtte børns sprogudvikling