Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Pædagogen er vigtig for børns sprogudvikling

Fredensborg Kommune har netop søsat Sproggaven, et fire-årigt projekt, hvor alle pædagoger i alle kommunens dagtilbud skal sætte stærkt ind i forhold til udvikling af de 0-6-åriges sprog.

Og det er rigtigt set, for pædagoger spiller en helt afgørende rolle i børns sprogudvikling.
Men hvad er det særlige pædagogen kan? Det satte to forskere spot på, ved projektets kick-off dag i starten af september.

Pædagogen er sammen med barnet når barnet er mest åben for sproglig udvikling

Forskeren Justin Markussen-Brown, der deltog med et oplæg på dagen, understregede, at børn er særligt modtagelige for sproglig udvikling frem til 6-års alderen. Derfor er det vigtigt med en særlig indsats netop i disse år.

Da de fleste børn i Danmark passes i dagtilbud fra de er omkring 1 år gamle giver det pædagogen en unik mulighed for at støtte barnets sprogudvikling.

Pædagogen kan udligne sociale sproglige skel

Justin Markussen-Brown påpegede også, at børn lærer det sprog de hører i de miljøer, de færdes i.

Ikke alle børn møder den samme mængde ord og begreber i hjemmet, og det hænger ofte sammen med social baggrund. Den ulighed, som nogle børn oplever i forhold til deres sprogudvikling, kan pædagogerne udligne ved at sætte særligt fokus på sprog i dagtilbuddet.

Pædagogen styrker sprog i både formelle og uformelle stunder 

Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, påpegede i sit oplæg, at sprog både styrkes i de formelle og uformelle stunder med barnet. 

Pædagogen skal derfor være opmærksom på, at der også er masser af sprog i den daglige samtale, i diskussioner og forhandlinger. Interaktioner der samtidig introducerer barnet til det at være aktiv deltager i en kommunikationssituation.

Udvidet dialogisk læsning som metode i sprogudvikling

I Sproggaven i Fredensborg kommune arbejder pædagogerne med et særligt koncept: udvidet dialogisk læsning, der styrker børnenes ordforråd samtidig med det stimulerer deres nysgerrighed på sprog og skriftlige tegn. 

Det er pædagoger og fagkonsulenter der sammen har udviklet metoden.

Se tre korte film, der introducerer til udvidet dialogisk læsning: 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagogen er vigtig for børns sprogudvikling