Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Det går godt for folkebibliotekerne

Folkebibliotekerne udlåner flere bøger, er den mest besøgte kulturinstitution i Danmark og har endelig, via en lang række projekter, styrket fokus på samarbejdet med landets skoler.

En ny rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen ’Folkebiblioteker i tal 2015’, konkluderer, at det går rigtig godt for bibliotekerne.

Fremgang på mange områder
Sammenholdt med 2014 var der i 2015 på landsplan en stigning i udlån af bøger, når både fysiske bøger, e-bøger, lydbøger og netlydbøger tælles med. Samlet har brugerne lånt 30,4 mio. bøger sidste år. Udlånet af fysiske bøger er dog faldet med knap 775.000, mens flere og flere til gengæld gør brug af bibliotekernes digitale lånetilbud som fx eReolen.

Bibliotekerne oplevede i 2015 også flere besøgende – tæt på 37,7 mio. - og er således fortsat den mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Desuden afholdt bibliotekerne i 2015 flere arrangementer end året før. Cirka 20.360 arrangementer foregik i 2015 på bibliotekerne, hvoraf mange handlede om litteratur og læsning.

Med folkeskolereformens indførelse – der bl.a. lægger op til et øget samarbejde mellem skolerne og de omgivende kulturinstitutioner - har bibliotekerne også styrket deres fokus på samarbejdet med skolerne. Således havde knap 70 bibliotekskommuner i 2015 fælles projekter med skolerne og tilbød skolerne kurser i bl.a. litteratur og læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Det går godt for folkebibliotekerne