Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Eyetracking giver fælles fokus i læsevejledningen

Tænk, hvis du om lidt kunne se, hvad du gør mere eller mindre ubevidst, mens du læser denne linje! Hvordan flyttede du blikket? Tøvede du ved nogle ord eller bogstavforbindelser? Blev du afledt?

Eyetracking er en ny teknologi, der kan bruges til at komme tættere på elevers læseproces og EyeJustRead er et digitalt værktøj, der baserer sig på eyetracking af læsning.

Undervisere i to ordblindetilbud har testet en prototype af EyeJustRead i perioden august til oktober. Her har de gjort sig erfaringer med at tracke elevlæsning og bagefter brugt optagelserne i arbejdet med vejledning af eleverne.

Potentialer og udfordringer ved teknologien

Helt konkret består en tracking i optagelser af læserens øjenbevægelser og læserens stemme.  Det betyder, at man efterfølgende kan se og høre, hvor læseren tøvede eller læste forkert. På den måde kan elev, underviser og fx forældre få et fælles grundlag at tale ud fra.

Fra august til oktober 2016 afprøvede to grupper ordblinde skoleelever og deres undervisere en prototype af EyeJustRead. Faglig konsulent Charlotte F. Reusch fra Nationalt Videncenter for Læsning observerede afprøvninger og interviewede underviserne.

Hun mener, at den foreløbige afprøvning peger på, at EyeJustRead kan hjælpe underviserne med at støtte ordblinde elever i deres udvikling af afkodningsstrategier, fordi den giver underviserne konkret viden om, hvordan eleven bevæger sig gennem teksten med øjnene. Det, at underviser og elev sammen kan gennemgå en tracking, gør det muligt for underviseren at give en vejledning, der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Samtidig kan eleven blive mere opmærksom på sin egen udnyttelse af de afkodningsstrategier, han eller hun har lært. Og endelig kan trackingen deles med forældrene, så de også får en bedre forståelse af, hvad der er svært for deres barn og hvordan de selv kan støtte.

Om EyeJustRead

EyeJustRead er et digitalt værktøj, der baserer sig på eyetracking af læsning. Formålet er at støtte personer i læsevanskeligheder.

Værktøjet er udviklet med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udviklingspulje til udvikling af nye digitale læremidler.

EyeJustRead er under fortsat udvikling.

Læs mere om EyeJustRead på www.eyejustread.com

Del siden på email

Du deler et link til siden: Eyetracking giver fælles fokus i læsevejledningen