Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

"How to do" - skrivedidaktik

Sammen med professionshøjskolen UCC og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, har centret lavet tre film, der viser skrivedidaktik i praksis. 

Det drejer sig om: skriveordrer, dialogbaseret feedback og refleksionsskrivning.

Skrivedidaktikken er udviklet i projektet: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag, der blev gennemført på fem skoler i Ishøj Kommune. Formålet var at udvikle lærernes læse- og skrivedidaktik i grundskolens fag og fremme elevernes skrivelyst. 

De tre film kan ses nedenfor.

Skriveordre og klasseledelse 

Skriveordre er en skriftlig instruks til eleverne. Hør lærerens, læsevejlederens, forskerens og elevernes vurdering af, hvordan denne metode virker i praksis, både med hensyn til klasseledelse og elevernes læring.

Ligesom de andre skrivedidaktiske metoder kan skriveordre bruges i alle fag.

Dialogbaseret feedback 

<

Feedback gives her på det faglige indhold i elevernes egne tekster. Det er vigtigt, at denne feedback er dialogbaseret, konkret, konstruktiv og selektiv, således at det kun er nogle få udvalgte dele af teksten læreren kommenterer på.

Feedback i skriveprocessen kan ligesom de andre skrivedidaktiske metoder bruges i alle fag

Refleksionsskrivning 

I refleksionsskrivning skriver eleverne for eksempel en brainstorm , hvad de har lært, eller hvad de undrer sig over. Refleksionsskrivning kan hjælpe eleverne med at forstå og huske, hvad de har lært. Men metoden kan derudover også være en hjælp til at få flere elever til at være aktive i timerne. Hør lærerens, læsevejlederens, forskerens og elevernes vurdering af, hvordan denne metode virker i praksis. Ligesom de andre skrivedidaktiske strategier kan refleksionsskrivning bruges i alle fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: "How to do" - skrivedidaktik