Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Litteraturens sociale betydning

Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, har modtaget 28 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond til at forske i litteraturens sociale betydning.

Over de næste fem år skal forskningsprojektet udvikle nye metoder, som skal gøre os klogere på, hvordan litteraturen bruges i samfundet, og hvordan den er med til at præge opfattelsen og udviklingen indenfor emner som velfærd, politik, klasseskel og sygdom.

Litteraturens særlige power

Litteraturstudiet beskæftiger sig med kunst og æstetik. Men litteraturvidenskaben kan også vise, hvordan litteraturen giver indsigt i det menneskelige og det sociale i form af en særlig forståelse for og anerkendelse af andre mennesker og deres liv. 

Derfor vil forskerne se nærmere på, om litteraturen kan kvalificere analyser af samfundet og hvilken indsigt i vor tids store udfordringer omkring aldring, arbejde, sociale forskelle, alkoholisme, sundhed og sygdom, litteraturen kan tilbyde.

Undersøgelse af ny social klasse: prekariatet

Forskerne vil endvidere undersøge , hvordan en ny social klasse - prekariatet - fremstilles i litteraturen.

Prekariatet er en forholdsvis ny betegnelse for den støt voksende gruppe af mennesker, som fører en usikker tilværelse på grund af deres ustabile tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Den nye sociale klasse går på tværs af traditionelle klasseskel. Den består af ufaglærte samt af folk med mellemlange og længerevarende uddannelser, som er ansat i vikariater og projektstillinger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Litteraturens sociale betydning