Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Makkerlæseprojekt skal styrke udsatte børns læsefærdigheder

I et to-årigt projekt sætter Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fokus på, hvordan plejeforældre og forældre til udsatte børn kan støtte og styrke børnenes læsefærdigheder og faglige niveau i folkeskolen. Det sker gennem et særligt fokus på læsetræning.

Makkerlæsning

Metoden der anvendes er Makkerlæsning, der, kort fortalt, går ud på, at barnet får en fast læsemakker, som det kender og er tryg ved – fx en plejeforælder.

Barnet og den voksne læser højt sammen tyve minutter mindst tre gange om ugen i 16 uger. Der læses efter særlige vejledninger med instruktioner og værktøjer, som understøtter læsningen. Den voksne læsemakker får desuden undervisning i, hvordan han/hun skal anvende metoden sammen med barnet.

Læs mere om metoden her 

Gode erfaringer i andre lande

Makkerlæsning er en dansk version af Paired Reading, som har været afprøvet i Sverige og England med stor succes, idet anbragte børn på kun fire måneder forbedrede deres læsefærdigheder svarende til et helt års udvikling.

Herhjemme afprøves metoden i første omgang i fire kommuner fra 2016-18. Cirka 325 udsatte og anbragte børn på 3. og 5. klassetrin forventes at deltage i projektet, hvorefter det evalueres.

Kilde: Socialstyrelsen 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Makkerlæseprojekt skal styrke udsatte børns læsefærdigheder