Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny test kan tidligt påpege risiko for ordblindhed

Jo tidligere man opdager forhøjet risiko for ordblindhed, jo bedre kan man give den nødvendige støtte og opmærksomhed, der forebygger og reducerer læsevanskeligheder.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har netop lanceret et nyt testmateriale: Ordblinderisikotesten, som allerede kan bruges på børn i børnehaveklassen og 1. klasse.

Testen er udviklet til læsevejlederne, og alle grundskoler i landet vil få tilsendt  et link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testen kan downloades.

Test afprøvet i en langtidsundersøgelse 

Der er en tydelig sammenhæng mellem de forudsætninger børn har i børnehaveklassen og 1. klasse og deres senere læseudvikling – bl.a. i forhold til bogstavkendskab, sammenkædning af bogstavlyde og begyndende ordlæsning. Den viden udnyttes i testen, som er udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Testmaterialet er afprøvet i en undersøgelse  af elevers læseudvikling gennem flere år.

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, håber at kommunerne vil tage testen lige så godt til sig, som de gjorde det med den ordblindetest ministeriet offentliggjorde i 2015. Denne test anvendes i dag af alle landets kommuner.

Kilde: Pressemeddelelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny test kan tidligt påpege risiko for ordblindhed