Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

2 x podcast om skrivning i gymnasiet

Hvordan udvikler gymnasieelever deres skriftlighed og identitet som skrivere i løbet af gymnasietiden?

Nationalt Videncenter for Læsning har inviteret professor Ellen Krogh og lektor Nikolaj Elf fra Syddansk Universitet, Odense, til at fortælle nærmere om forskningsprojektet ’Faglighed og skriftlighed’; et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan elevers skrive- og skriverudvikling ændrer sig over tid.

Lyt til podcasten om skriverudviklinger og de store formater med Ellen Krogh

Lyt til podcasten om skriverudviklinger og teknologi med Nikolaj Elf

Sjældent længdestudie i elevers skriftlighed

Faglighed og skriftlighed’ er et temmelig enestående forskningsprojekt – også i internationalt perspektiv. Den slags længdestudier er nemlig både tids- og ressourcekrævende.

Projektet følger elever og deres skrivning i alle fag fra folkeskolens 9. klasse til afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. Eleverne er blevet fulgt siden 2009 og nogle af dem følges stadig af forskerne i deres videre uddannelsesforløb.

I de to podcasts fortæller forskerne Ellen Krog og Nikolaj Elf – begge fra Syddansk Universitet – både om det overordnede projekt og om de områder, de hver for sig har dykket særligt ned i undervejs i projektet. Ellen Krogh taler om de store formater – dvs. de store skriftlige opgaver – og deres betydning for elevernes skriveridentitet, mens Nikolaj Elf kommer særligt ind på teknologiens betydning i skriverudviklingen.

 • Udgivelser om projektet

  Projektets resultater og teoriudvikling er blevet formidlet i tre bøger:

  Christensen, Elf og Krogh (2014): Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse, Syddansk Universitetsforlag

  Krogh, Christensen og Jakobsen (2015): Elevskrivere i gymnasiefag, Syddansk Universitetsforlag

  Krogh og Jakobsen (2016): Skriverudviklinger i gymnasiet, Syddansk Universitetsforlag

  Læs mere om projektet og bøgerne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: 2 x podcast om skrivning i gymnasiet