Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

At udfordre de talentfulde er en udfordring

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan, hedder det i den nye folkeskolereform. Men hvordan kan man udfordre de børn, der lærer hurtigere end de fleste andre? Det sætter Nationalt Videncenter for Læsning – med støtte fra Undervisningsministeriet – fokus på i et nyt projekt om særligt talentfulde børn.

Projektleder Peter Heller Lützen fortæller om baggrunden for projektet:

- På stort set alle skoler er der en gruppe børn, som kan læse, når de starter i skole. For dem giver almindelig begynder-læseundervisning ikke meget mening. Vi skal derfor se på, hvad vi kan give dem i stedet, så de ikke bare keder sig og bliver demotiverede af at begynde i skole.

De tidlige læsere

Projektet tager ikke bare udgangspunkt i de 1-2 % af en årgang, der defineres som højtbegavede, men retter sig mod den elevgruppe på ca. 10-15 %, der generelt lærer hurtigt, f.eks. at læse, men som – ifølge forskning på området – ofte først spottes af lærerne efter relativt lang tid.

- Vi kalder dem ’tidlige læsere’, siger Peter Heller Lützen, og det er børn, der af sig selv eller sammen med ældre søskende og forældre har knækket koden. Det behøver de ikke skolens hjælp til, men kan i stedet begynde at bruge læsning til læring – som alle elever jo skal i løbet af de første år i skolen.

Men problemet er ofte, at disse elever keder sig i skolen, og derfor mister både interessen og motivationen for at lære mere. Simpelthen fordi de ikke får de rette udfordringer.

Hvor der ifølge Talentrapporten fra 2011, udarbejdet af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet, har været en tendens til at fokusere på særligt dygtige elevers naturfaglige kompetencer og at sætte ind forholdsvis sent i skoleforløbet, ønsker dette projekt at sætte fokus på de sproglige kompetencer – og det allerede i indskolingen.

- Det at læse tidligt er ofte en indikator for, at man også er hurtig til at lære andre ting. Projektet handler derfor både om identificering og differentiering. Vi skal finde de pågældende elever og sikre, at de også bliver udfordret.

Hvordan udfordre de talentfulde?

Projektet udvikler et værktøj til identifikation af tidlige læsere gennem test, forældreinddragelse og pædagogisk observation af barnet og tilrettelægger samtidig et læringsforløb for de særligt talentfulde.

Peter Heller Lützen forklarer:

- Vi vil i samarbejde med indskolingsteamet ved Skolen på Islands Brygge udvikle i alt fire undervisningsforløb, som lærerteamet vil afprøve i løbet af projektets første skoleår. Her vil vi fokusere på konkrete aktiviteter til de tidlige læsere. Vores foreløbige ideer går i retning af, at de skal bruge læsning til læring og oplevelser, og at de skal arbejde med fremstilling – dvs. skrivning og multimodal fremstilling om de emner, som de i kraft af deres læsning kan undersøge på egen hånd.

Peter Heller Lützen håber, at projektet vil skabe bedre rammer for, at også de dygtigste elever i folkeskolen lærer det, de kan, sådan som det er folkeskolereformens målsætning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: At udfordre de talentfulde er en udfordring