Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Tidlige læsere – tidlig indsats til talenter

Ved skolestart har elever i samme klasse typisk meget forskellige erfaringer med bogstaver og læsning med sig i skoletasken. Det har børnehaveklasseleder og lærere brug for hurtigt at få klarhed over, så de kan tilrettelægge bogstav- og læseaktiviteter, der giver alle elever mulighed for at udvikle deres læsekompetence. Derfor udvikler vi både et redskab, der hjælper børnehaveklasseledere og lærere med at få overblik over deres elevers kompetencer, og en række aktiviteter og læringsforløb.

 • Om projektet

  En del børn lærer at læse derhjemme eller i daginstitutioner, inden de starter i børnehaveklasse, eller meget hurtigt i løbet af den. Det sker som regel med hjælp fra en voksen, der læser sammen med barnet, lærer det bogstaver, taler om lyde, bogstaver og måder at sætte dem sammen på. For en del elever er den traditionelle progression i indskolingens læseundervisning derfor ikke hensigtsmæssig.

  Læsning er et meget sammensat fænomen, og eleverne vil have forskellige interesser og færdigheder inden for en række forskellige parametre. Først og fremmest skal man knække bogstavkoden, som det populært kaldes. Men fx viden om, hvad læsning kan bidrage med af oplevelser og viden, er også et vigtigt indsatsområde for skolen. Ligesom det er skolens opgave at lære børn gode læsestrategier, så de får udbytte af deres læsning. Derfor udvikler vi et værktøj, som pædagoger og lærere i indskolingen kan bruge til at afdække elevernes forskelligheder med. Målet er ikke at evaluere eleverne, men at skabe det bedste udgangspunkt for en tilpasset og differentieret undervisning.

  Derudover udvikler vi i nært samarbejde med pædagoger og dansklærere i indskolingen på Skolen på Islands Brygge en række aktiviteter og læringsforløb med fokus på deltagelse, problemløsning og indsamling og præsentation af viden.

  Målet er, at flere elever skal opleve børnehaveklassen og danskundervisningen i 1. og 2. klasse som tilpasset deres læseudvikling, behov og interesser, så alle bliver udfordret og stimuleret på måder, der passer til dem hver især.

  Alt arbejde i projektet foregår som et samarbejde mellem konsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning og grupper af pædagoger og lærere i indskolingen på Skolen på Islands Brygge. Der findes ikke en færdig model for differentiering, som kan omsættes til den tidlige læseundervisning, men vi lader os inspirere af kendte metoder, som tilpasses lokale vilkår og eleverne i de deltagende klasser.

  Projektet gennemføres som en del af Undervisningsministeriets Pulje om talenter og højtbegavede elever.

 • Podcast om tidlige læsere

  Nogle børn kan læse inden de starter i skolen. Men hvordan lærer de at læse så tidligt? Hvad betyder det for et barn at være en tidlig læser? Og hvad er skolens opgave?

  Det har Nationalt Videncenter for Læsning undersøgt i projektet Tidlige læsere. Her har forsker Peter Heller Lützen gransket forskningslitteraturen og interviewet børn, der alle kunne læse inden skolestart. I denne podcast zoomer vi ind på nogle af undersøgelsens pointer.

  Idé og tilrettelæggelse: Henriette Romme Lund og Peter Heller Lützen

  Produktion: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen"

 • Projektdeltagere

  Nationalt Videncenter for Læsning 

  Pædagoger, lærere og forældre ved Skolen på Islands Brygge

 • Projektkonsulenter
  Peter Heller Lützen
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  petl@kp.dk
  4189 8598

  Peter Heller Lützen er projektleder på projektet.

  Charlotte F. Reusch
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  chre@kp.dk
  4189 8825

  Charlotte F. Reusch er projektkonsulent på projektet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidlige læsere – tidlig indsats til talenter