Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Det fik vi ud af Bogstart

Gratis bogpakker til småbørnsfamilier uddelt af formidlere fra bibliotekerne, som kommer på besøg i hjemmene. Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Det var ikke desto mindre indholdet i projektet Bogstart, der nu efter to runder – fra 2009 til 2013 og igen fra 2013 til 2016 – er afsluttet.

Erfaringerne, der er blevet gjort undervejs, er blevet samlet i publikationen Bogstart – tidlig sprogindsats på bibliotekerne, og den viser da også, at de forældre, der har deltaget i projektet, har fundet det positivt.

Bogstarts vision var at skabe dialog mellem bibliotekerne og de borgere, der normalt ikke brugte biblioteket og som var uvante med at læse sammen med små børn. Efter at bogstartsformidlerne kom på besøg med en boggave og gik i dialog med familierne, har 58 % af de forældre, der deltog i projektet, ændrer på deres læsevaner – kan man bl.a. læse i publikationen.

Bogstartsforældre fortæller selv

Bogstart uddelte alderssvarende bogpakker til familierne, når børnene var ½ og 1 år. Når børnene var 1½ år kunne familierne hente en bogpakke på biblioteket og børn på 3 år modtog en bogkuffert i børnehaven.

I alt 20 kommuner medvirkede i projektet, der ønskede at skabe bedre kontakt mellem biblioteker og brugere og sætte fokus på læsning og sprogudvikling hos førskolebørn og deres familier. I publikationen kan man også læse om, hvordan to bogstartsforældre oplevede projektet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Det fik vi ud af Bogstart