Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Pædagoger på visit genopdager egen faglighed

Man genopdager både sit arbejde og sin faglighed, når man får lov at gå på besøg hos andre, der arbejder inden for samme profession. Det er en af konklusionerne på centerets projekt ’Pædagoger på sprogvisit’, som blev igangsat i 2016. Projektet, der skulle have sluttet i år, er blevet så stor en succes, at det fortsætter med en fase 2 frem til 2018.

Opdagede værdien af alle de ting de gjorde

I projektet har 28 pædagoger fra 4 kommuner indtil nu gået på visit hos deres kollegaer i dagtilbud og børnehaveklasse for at se nærmere på, hvordan der andre steder arbejdes med at understøtte børns sproglige udvikling.

Besøgene er ikke blot mundet ud i ny inspiration. Pædagogerne fik også blik for værdien af alle de ting, de allerede gjorde, men som var blevet en vane for dem, eller – som det skete for mange i projektet – de kom i tanke om aktiviteter, de tidligere har igangsat , men som var røget i glemmebogen. Det kunne f.eks. være en sprog- eller sangleg med børnene eller en bestemt rutine, der satte fokus på samtale og dialog.

Artikel om pædagogisk sprogarbejde

De erfaringer, der blev gjort under projektets 1. fase, er blevet samlet i artiklen 'Sprogvisitter og literacy-holdige situationer'. Artiklen er skrevet af projektets faglige konsulenter og henvender sig til pædagoger, pædagogiske konsulenter og andre, som har interesse for projektet.

Artiklen sætter – ligesom projektet gjorde det – særligt fokus på det sproglige arbejde i institutionerne. Pædagogernes opgave var netop at se nærmere på, hvordan aktiviteter, der udviklede og styrkede børnenes sprog, blev praktiseret på de institutioner, de besøgte. I artiklen kaldes disse aktiviteter for ’literacy-fremmende’ tiltag, og her kan man læse om, hvilke erfaringer og refleksioner pædagogerne gjorde sig undervejs, når det gjaldt sådanne tiltag.

Hvis man vil etablere et stærkt literacy-miljø i en institution, konkluderer projektets faglige konsulenter i artiklen, handler det både om, hvilke pædagogiske aktiviteter man bringer i spil og om de fysiske rammer for aktiviteterne. Og så betyder organisering rigtig meget, sådan så der f.eks. kan skabes tid og rum for sprogarbejde i mindre børnegrupper, hvilket virkelig er noget, der har effekt.

Literacy-holdige aktiviteter med kvalitet

Det hidtidige arbejde med at indsamle projektets mange ideer og tiltag har ført til en diskussion af, hvorvidt alt sprogarbejde nu også er lige godt. Det er et vigtigt spørgsmål, som både diskuteres i artiklen og vil blive undersøgt nærmere i projektets fase 2. Målet er her sammen med pædagogerne at få defineret mere præcist, hvad kvalitet i literacy-fremmende arbejde vil sige.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagoger på visit genopdager egen faglighed