Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sommerhilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning

Sol og sommer nærmer sig og dermed også tiden til en sommerhilsen. Vi har i centeret defineret nye indsatsområder, opstartet projekter, eksperimenteret med nye formidlingsformer og afholdt en stribe netværksmøder og konferencer. Kort sagt: igangsat en hel masse nyt! Det kan I læse mere om i denne hilsen. 

Tre indsatsområder: Literacy udvikles hele livet

De næste to år arbejder vi med tre indsatsområder: Tidlig literacy 0-8 år. Børn som aktive sprogbrugere, Literacydidaktik i grundskolen samt Literacy i uddannelse og arbejdsliv.

Bemærk aldersspredningen i førstnævnte indsatsområde, der viser, at centeret både fordyber sig i arbejdet med de helt små børn og overgangene fra dagtilbud til skole. Bemærk også, at centeret følger med, når eleverne går videre i ungdomsuddannelser og ud i arbejdslivet. Vi er opmærksomme på både børn, unge og voksnes muligheder for at udvikle literacykompetencer og for de tilbud, de får i vores institutioner i dag.

For alle tre områder gælder det, at vi forholder os til den didaktik, der skal i spil, når man arbejder med literacy. Og så sætter vi særligt fokus på deltagelsesaspektet. Man lærer bedst, når man involveres aktivt, og vi ønsker at undersøge og understøtte de læringssituationer, hvor børn, unge og voksne er deltagende og forstår, at literacykompetencer giver adgang til at udtrykke egne ideer og synspunkter og til at fortolke og forstå andres. 

Nye projekter: Tidlige læsere, læselyst og litteratur i dagtilbud

Som altid igangsætter vi løbende nye projekter i centeret. 

I projektet Tidlige læsere - tidlig indsats til talenter undersøger vi, hvordan børn, der allerede kan læse, når de kommer i skole, udfordres i undervisningen. Projektet skal udvikle en literacydidaktik, der understøtter differentieret læseundervisning i indskolingen. Med projektet En generation af stærke læsere – greb til læselyst skal centeret, i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Københavns Biblioteker og Læremiddel.dk, få ny viden om børns læselyst og omsætte den i bibliotekernes praksis. Endelig har vi fået Nordplus-midler til et nordisk netværk om børnelitteratur, og til efteråret skal centeret være vært for et nordisk arrangement med titlen Læs i nordiske børnehaver. 

Formidling: Podcasts, speeddrawing og forskerklumme

Som videncenter formidler vi viden om literacy, og her afsøger vi gerne nye formidlingsformer. I januar gik vi i luften med en podcast-kanal, der allerede nu rummer interview om alt fra multimodale tekster, litteraturdidaktik til computerspil i skolen. Vi kan også præsentere en forskerklumme, der hver måned giver et praj om literacy-forskning, man med fordel kan interessere sig mere for i Danmark. Endelig har Danmarks Evalueringsinstitut produceret en speeddrawing: Det sproglige kvarter, i projektet Sprog giver faglig læring. 

De nye tiltag supplerer selvfølgelig de mange eksisterende formidlingskanaler, såsom vores blog, facebookprofil og hjemmeside - og ikke mindst fagtidsskriftet Viden om Literacy, som vi i år udgav det 21. nummer af med tema om multimodale tekster. 

Konferencer, temadage og netværksmøder 

Der er godt gang i konferencerne i år. Vi afholdt en temadag i Odense om Elever i læseskrivevanskeligheder, som var så stor en succes, at vi følger op med endnu to dage om samme tema i København og Aarhus, hhv. 28. august og 15. september 2017. Vi har også været i Vejle med konferencen Veje til Literacy, hvor en stribe af centerets projekter blev formidlet, og endelig har vi haft besøg af den australske spilforsker Catherine Beavis, som præsenterede sit arbejde med Spil og literacy i skolen. 

I kan også glæde jer til efteråret, hvor vi holder vores årlige konference Status for Literacy med temaet Når ord sætter spor. Her præsenterer vi den nyeste forskning om de aftryk, skriftsproget sætter sig i samtiden, og vi diskuterer, hvad eleverne skal lære i skolen for at udvikle kommunikationskritiske kompetencer. Vel mødt.   

Det var blot et udsnit af Nationalt Videncenter for Læsnings portefølje i første halvår af 2017. Centeret er i god gænge, og vi værdsætter det fine samarbejde, der udvises fra alle sider.     
 
Tak for et godt forår og nyd sommeren. 

Lene Storgaard Brok
Leder af Nationalt Videncenter for Læsning 
 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sommerhilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning