Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

To film om skrivedidaktik

Fra 2012 til 2015 gennemførte Nationalt Videncenter for Læsning et stort projekt i Ishøj Kommune, der undersøgte, hvordan et øget fokus på skrivning i grundskolens fag kunne fremme elevernes skrivelyst og læseforståelse og dermed bane vejen for øget læring.

I to små film fortæller deltagende lærere i projektet om deres arbejde med skrivedidaktik.

Den ene handler om, hvordan skrivedidaktik er blevet sat på dagsordenen på teammøder. Den anden sætter fokus på, hvordan læreren via modellering styrker elevernes skrivning i faget historie.

Se de to film nedenfor.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: To film om skrivedidaktik